Reclame. Internet. Vormgeving.

Wij doen het gewoon

Van strategie tot vormgeving. Online en offline.

Met beide benen in de klei? Of met het hoofd in de wolken? Succesvolle (marketing) communicatie vraagt om beide. Om realiteit en creativiteit. Om virtueel en tastbaar. Om feiten en beleving. Om meters maken en durven dromen. Want de wereld is tweeledig. Daarom is onze organisatie ook tweeledig: Met een gezonde mix van vaste kracht en de flexibiliteit van co-creatie. Co-creatie op het gebied van strategie, marketing, online en offline vormgeving, copywriting, film en fotografie en dtp-opmaak. We zijn goede bekenden in de Friese wereld van marketing, reclame en internet. De Jongens van de Jong houden van hun werk. En van aanpakken.

Lees verder
Toolkit Grutsk op ús Greidefûgels voor Friese 2.200 agrariërs

Toolkit Grutsk op ús Greidefûgels voor Friese 2.200 agrariërs

In opdracht van de Bond Friese Vogelwachten, provincie Fryslân en LTO Noord hebben we in maart 2019 een toolkit ontwikkeld om Friese boeren te stimuleren 1 hectare van hun weidegrond in te zaaien met kruidenrijk grasmengsel.

» lees meer

Veilig naar je club met Veilig Verkeer Nederland

Veilig naar je club met Veilig Verkeer Nederland

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland hebben we het verkeersveiligheidsproject 'Veilig naar je club' vormgegeven.

» lees meer

Vormgeving Fries Sociaal Planbureau

Vormgeving Fries Sociaal Planbureau

Na een succesvolle introductie van het FSP in 2015 is het in 2019 tijd voor een restyling en herpositionering.

» lees meer

Opmaak Taalplan Frysk voor NHL Stenden

Opmaak Taalplan Frysk voor NHL Stenden

In opdracht van het Lectoraat Taalgebruik & Leren van NHL Stenden hebben we in de zomer van 2018 het onderzoeksrapport Taalplan Frysk vormgegeven en opgemaakt.

» lees meer

Corporate communicatie voor gemeente Waadhoeke

Corporate communicatie voor gemeente Waadhoeke

Voor de gemeente Waadhoeke mogen we met grote regelmaat onze creativiteit inzet tonen.

» lees meer

Ontwikkeling Buurtmeter voor Partoer

Ontwikkeling Buurtmeter voor Partoer

Voor Partoer, onderzoekers en consultants, hebben we de Buurtmeter® ontwikkeld.

» lees meer

Concept en ontwerp

Concept en ontwerp

Vormgeving

Vormgeving

Fotografie

Fotografie

Tekst schrijven

Tekst schrijven

Webdesign

Webdesign

Film

Film

Social media

Social media

Wij werken o.a. voor:

Ontwerp huisstijl en actie communicatie

Corporate communicatie en vormgeving

Campagne Veilig naar je club

Vormgeving en offline communicatie

Video-realisatie en vormgeving projecten

Vormgeving onderzoek Taalplan Frysk

Vormgeving onderzoeken en publicaties

Vormgeving offline middelen

Huisstijl, creatief concept en en online communicatie

Logo en huisstijl

Vormgeving POS materiaal

Online en offline vormgeving

Ontwerp logo en huisstijl

Vormgeving en campagne werving personeel

Ontwerp logo en huisstijl

Online en offline communicatie