Home header
NHL Stenden
NHL Stenden
NHL Stenden
NHL Stenden
NHL Stenden
NHL Stenden

NHL Stenden

In opdracht van het Lectoraat Taalgebruik & Leren van NHL Stenden hebben we in de zomer van 2018 het onderzoeksrapport Taalplan Frysk vormgegeven en opgemaakt. Wij mochten de opmaak en fotografie verzorgen. Grafieken en infographics werden aangeleverd en verzorgd de onderzoekers. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in een boekwerk van bijna 500 pagina's, waarbij de ene helft in de Nederlandse taal en de andere helft in het Fries was. De provincie Fryslân, de uiteindelijke opdrachtgever van dit taalonderzoek, heeft de boeken gedrukt in een oplage van 500 stuks. Al met al een schitterende opdracht, waarbij wij de samenwerking tussen Jongens van de Jong, NHL Stenden en de provincie Fryslân  als zeer prettig hebben ervaring. 

« overzicht