Jij verdient een podium!


Op de Podiumschool wordt zowel de theatrale ontwikkeling als ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal gesteld. Onno Spreij en zijn team van docenten van de Podiumschool zien het als hun taak om de leerlingen op beide vlakken boven zichzelf uit te laten stijgen en laten ‘stralen’. Voor jeugd en jongeren biedt de Podiumschool dus letterlijk een podium.

Ontwikkeling positioneringsstrategie

De Podiumschool wilde in 2016 meer nieuwe leerlingen aan zich binden. Aan ons de uitdaging dit voor elkaar te krijgen. Daarom zijn we gestart met een heldere positionering voor de Podiumschool. In de bestaande communicatie van de Podiumschool werd namelijk onvoldoende duidelijk waar de Podiumschool eigenlijk voor staat. Wij kozen ervoor de jonge doelgroepen aan te spreken met een boodschap waarin een culturele belofte en beloning zit die de creatieve doelgroep aanspreekt: Jij verdient een podium.
 

Ontwikkeling logo en vormgeving van de Podiumschool

Vanuit de pay off 'Jij verdient een podium' is het logo ontworpen. De gestyleerde leerlingen van de Podiumschool stappen in het logo letterlijk op het Podium met behulp van de mensen van de Podiumschool. Het nieuwe logo is vervolgens doorvertaald naar een totaal nieuwe communicatiestijl van de Podiumschool. Kleurrijke elementen en illustraties in een vrije vormgeving, gecombineerd met fotografie waarin leerlingen hun creativiteit in alle facetten laten zien. De nieuwe huisstijl is vervolgens toegepast in de nieuwe (Wordpress) website, wervende posters en flyers voor op basisscholen en banners voor demonstraties en uitvoeringen. O.a. via een door ons ontworpen Facebookpagina en online banners is de werving van nieuwe leerlingen ingezet. 
 

Wat leverde onze inspanningen op?

In het eerste volledige cursusjaar van de Podiumschool meldden zich 20% kinderen en jongeren meer aan dan in voorgaande jaren. Daarmee werd voor Onno Spreij van de Podiumschool duidelijk dat onze inzet loonde. Nu de Podiumschool weer duidelijk op de kaart staat in Leeuwarden e.o. kijken de mensen van de Podiumschool met vertrouwen naar de toekomst. 
 


Ons werk:

  • Logo en huisstijl ontwikkeling

  • Ontwerp en opmaak advertenties, flyers, poster en banners

  • Ontwerp en inrichten Facebookpagain en Facebookcampagne