Home header
Grutsk op ús Greidefûgels
Grutsk op ús Greidefûgels
Grutsk op ús Greidefûgels
Grutsk op ús Greidefûgels
Grutsk op ús Greidefûgels

Grutsk op ús Greidefûgels

In opdracht van de Bond Friese Vogelwachten, provincie Fryslân en LTO Noord hebben we in maart 2019 een toolkit ontwikkeld om Friese boeren te stimuleren 1 hectare van hun weidegrond in te zaaien met kruidenrijk grasmengsel. De toolkit is de drager van het concept 'Samen staan we aan de rand van een b(loeiend) Fryslân'. Het concept motiveert de Friese boeren de randen van hun percelen te gebruiken voor agrarisch natuurbeheer. Dat zorgt voor een grotere biodiversiteit op de Friese landbouwgronden en zet aan tot een bloeiend Fryslân. Dat heeft grote aantrekkingskracht op de Friese weidevogels: de Kievit, Grutto, Leeuwerik en de Scholekster. De toolkit is begin april 2019 bezorgd bij 2.200 Friese boeren. Het doel van de actie was dat 100 boeren zich aanmelden voor 8 kilo gratis kruidenrijk mengsel. De eerste 100 aanmeldingen waren binnen 5 dagen al binnen, waardoor er binnen één week nogmaals 100 extra zakken gratis mengsel beschikbaar worden gesteld. 

De toolkit die we hebben ontworpen bevatte o.a. het magazine 'Grutsk' met alles over agrarisch natuurbeheer, het ledenblad van De Bond Friese Vogelwachten, diverse actieleaflets voor boeren en natuurliefhebbers en een proefverpakking kruidenrijk mengsel. Voor ons een prachtig project met schitterende resultaten voor de Friese weidevogels en het Friese landschap. Wat ons betreft is een bloeiend Fryslân is een boeiend Fryslân!

« overzicht