Verbinding voor de toekomst


Toonaangevend onderzoeksbureau in Fryslân

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is het onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek: medewerkers van Friese gemeenten, provincie Fryslân en andere belanghebbenden. Het Fries Sociaal Planbureau komt voort uit Partoer. Na de oprichting van het Fries Sociaal Planbureau ging Partoer door als zelfstandige marktpartij. Deze oude verbintenis tussen de 2 partijen is alleen nog herkenbaar in het logo (beeldmerk + typografie). Wij zijn verantwoordelijk voor alle on- en offlinecommunicatie van het Fries Sociaal Planbureau.


Onderzoek toegankelijk maken voor een brede doelgroep

Een onderzoek en bijpassende verantwoording wordt beschreven in een publicatie. Er wordt niet alleen verantwoording over een onderzoek afgelegd. Er wordt ook kort en bondig duidelijk gemaakt wat de resultaten van een onderzoek zijn en wat ze voor Fryslân betekenen. En dat is precies waar wij goed in zijn. Ingewikkelde, maar belangrijke informatie toegankelijk maken voor een brede doelgroep, zoals gemeenten, zorginstellingen en tweedelijns organisaties in het sociale domein. Wij weten waar het in het sociale domein om draait en visualiseren de onderzoeksresultaten in overzichtelijke en toegankelijke infographics en presentaties van statistieken. Zowel offline als online. In de vorm van websites, e-mail nieuwsbrieven en diverse (gedrukte) vormen van factsheets.


Panel Fryslân, de stem van Friesland

In 2014 werd door het toenmalige Partoer het Fries burgerpanel ontwikkeld. Naast een wervingscampagne voor deelnemers hebben we een website ontwikkeld en social media ingericht. Het benodigde aantal deelnemers van 1500 werd al snel gehaald. Toen in 2016 bleek dat het profiel van de deelnemers onvoldoende representatief was voor de Friezen, werd door het Fries Sociaal Planbureau besloten een nieuw panel op te zetten. Dit onder de naam Panel Fryslân. Ook hiervoor hebben we een logo en huisstijl ontwikkeld. In samenwerking met de Friese gemeenten werd ook weer een wervingcampagne gestart. Ook nu weer hebben wij aan de basis gestaan met conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie. Het aantal leden van Panel Fryslân bedraagt inmiddels ruim 3500 en is daarmee representatief voor Fryslân. Ongeveer 6 maal per jaar ontwikkelen wij een publicatie voor het Fries Sociaal Planbureau, waarin onderzoeksresultaten worden gecommuniceerd.
 


Ons werk:

  • Strategisch marketing en communicatie advies

  • Logo en huisstijl ontwikkeling

  • Ontwerp, opmaak en realisatie online middelen zoals website, e-mail marketing en social media

  • Ontwerp, opmaak en realisatie publicaties en boeken

  • Projectcommunicatie

  • Videoproducties

  • Fotografie