De mens als maat


Partoer, onderzoekers en consultants

We werken al vanaf onze start in 2011 voor Partoer. Destijds was de duidelijk opdracht om Partoer beter op de kaart te zetten in het sociale domein in Fryslân. We hebben destijds actief deelgenomen aan een strategische heroriëntatie van het merk Partoer. We gaven dit vorm in een nieuwe logo en huistijl. Door een subsidie-afbouw van de provincie ois Partoer sinds juni 2015 omgevormd tot een marktpartij in het sociale domein. Ook in deze omvorming hebben wij een grote rol gespeeld. We ontwikkelden het communicatieconcept "de mens als maat" voor Partoer. Dit werd doorvertaald naar alle communicatiemiddelen. Naast de corporate communicatie worden wij regelmatig ingehuurd voor de marketing en communicatie rondom projecten.
 

Inzicht, samenwerking en participatie

Deze begrippen geven aan waar het bij Partoer om draait. Diverse vormen van onderzoek leiden bij de doelgroep (overheden, maatschappelijke instellingen etc.) tot inzicht. Wij hebben deze onderzoeksmethodes in opdracht van Partoer vorm gegeven. Bijvoorbeeld de Buurtmeter. Bij dit instrument geven inwoners van een dorp of wijk hun mening over diverse sociale thema's. Door gezamenlijk vragen online in te vullen ontstaat er een soort gemiddelde mening. Deze mening geeft beleidsmakers inzicht in wat er leeft onder de inwoners van hun burt, wijk of dorp. Ook maken wij in opdracht van Partoer factsheets voor dorpen en wijken. De feiten worden visueel en overzichtelijk gepresenteerd. Hierdoor is er snel consensus en kan er over de ontwikkeling in plaats van de feiten worden gediscussieerd.
 

Aandachtsgebieden Stellingwerven

In opdracht van Partoer en  provincie hebben we een tussenevaluatie in beeld gebracht van het project 'Aandachtsgebieden Stellingwerven'. We hebben groepsgesprekken van buurten en dorpen op video vastgelegd. De bewoners vertelden hun persoonlijke ervaringen van het project. We hebben deze ervaringen later in de werkelijkheid gefilmd en vroegen dezelfde personen vervolgens naar hun ambities naar de toekomst. Dus welke sociale ontwikkeling wenste men nog in hun eigen buurt of dorp.


Ons werk:

  • Merkontwikkeling

  • Logo en huisstijl ontwikkeling

  • Ontwerp en opmaak brochures en boeken

  • Ontwerp en opmaak diverse vormen van onderzoek

  • Ontwerp en opmaak factsheets

  • Ontwerp, opmaak en productie digitale nieuwsbrieven

  • Fotografie

  • Videoproducties