Onbeperkt in oplossingen


Meerdere merken onder een nieuw dak. Dat was de uitdaging die we kregen voorgelegd door de mensen van het Hulpmiddelen Centrum. De verschillende merken (Hulpmiddelen Centrum, Lammert de Vries en de Groene Kruiswinkel) binnen de Kwadrantgroep werden samengebracht op een aansprekende zichtlocatie in Leeuwarden. Zichtbaar moest worden dat in dit centrum advies wordt gegeven aan de doelgroep met een zorgvraag als het gaat om mobiliteit. Hulpmiddelen voorzien voor een belangrijk deel in deze behoefte. Dit resulteerde in het concept 'hulpmiddelen advies centrum, onbeperkt in oplossingen'.

Zichtbaar aanwezig aan de Haak van Leeuwarden

Het ontwikkelde concept is door vertaald in diverse communicatiemiddelen. Door te werken met een thematische kleurstelling in combinatie met herkenbare symbolen, wordt duidelijk wat er in het nieuwe hulpmiddelen advies centrum valt te halen. In heldere buitenreclame herkennen passanten de producten en diensten die het resultaat van een advies in dit centrum zijn. In andere uitingen van de desbetreffende bedrijven is gebruik gemaakt van een heldere beeldtaal. De opening van het centrum werd in lokale en regionale media bekend gemaakt. Ook de bestaande klanten van de diverse bedrijven werd met een direct mail uitgenodigd. Het gevolg, een druk bezochte open dag en een groeiende stroom bezoekers aan het hulpmiddelen advies centrum.


Ons werk:

  • Conceptontwikkeling

  • Logo en huisstijl ontwikkeling

  • Ontwerp en opmaak Direct mail

  • Ontwerp en opmaak advertenties regionale media

  • Ontwerp en opmaak buitenreclame

  • Fotografie