Home header
Platform GEEF
Platform GEEF
Platform GEEF
Platform GEEF
Platform GEEF
Platform GEEF

Platform GEEF

Ontwikkeling Woonzorgatlas

In opdracht van Platform GEEF, het Fries Sociaal Planbureau en woningcorporatie Accolade hebben we in december 2016 de 20 pagina's tellende Woonzorgatlas Fryslân vormgegeven. In de Woonzorgatlas Fryslân worden heel visueel het aanbod en de vraag naar wonen met zorg weergegeven. Als voorloper van deze uitgebreide Woonzorgatlas Fryslân hebben we in het najaar van 2016 een verkorte versie met de bevindingen op hoofdlijnen in de vorm van een factsheet vormgegeven. 

« overzicht