Home header
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL
Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL

Fries Sociaal Planbureau i.s.m. NHL

De staat van Friese senioren

In opdracht van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) hebben we letterlijk een gezicht gegeven aan de Staat van de Friese senioren. Het jaar 2016 stond bij het FSP in het teken van de Friese senioren. Gedurende het gehele jaar zijn er diverse vormen van onderzoek geweest naar wat de Friese senioren bezighoudt, wat er allemaal speelt in het sociale domein rondom Friese senioren en welke trends en ontwikkelingen er zichtbaar zijn.

Al deze publicaties die het het FSP in 2016 uitbracht hebben we vormgegeven en ontwikkeld. Begin 2017 werden tijdens een druk bezocht symposium, georganiseerd door FSP en NHL, alle overheden en organisaties rondom dit thema geïnformeerd over de ontwikkelingen. De communicatie rondom dit symposium kwam voor onze rekening met als hoogtepunt de uitgifte van een 80 pagina's tellend boekje over dit onderwerp. Vormgeving en fotografie mochten we verzorgen. Met recht een project waar we met trots op terug kijken en wat we dit jaar graag herhalen met de staat van Friese Jongeren.

« overzicht